[Component 101] Bài 2 – Bài toán nút delete

Tính năng delete là một ví dụ điển hình về sử dụng sai Component trong ứng dụng. Việc sử dụng sai tính năng Delete trong bảng và trong màn hình…

Read more »

[Component 101] Bài 1 – Lược sử web và component

Cho đến thời điểm hiện tại, JSX và component vẫn là 2 trụ cột khiến cho các ngôn ngữ khác chưa thể tiến đến hay vượt trội so với React….

Read more »