Simple redux and 4 steps

Với một người mới bắt đầu thì redux có thể khá khó hiểu. Redux có rất nhiều thuật ngữ và khái niệm mới thường không trực quan. Đó cũng là…

Read more »